Certificación ISCC

Atlantic Oil Star conta coa Certificación ISCC. Dita distinción recoñece á empresa como membro integral dunha cadea de suministro sostible, contribuíndo así á conservación do ambiente a través dos seguintes obxectivos:

  • Contribuir á redución das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI)
  • Promover a utilización sostible do solo
  • Promover a trazabilidade
  • Protexer as biosferas naturais
  • Garantir a sostibilidade social

A certificación ISCC evalúa os puntos principais contidos nas normativas sobre eficiencia enerxética e biocarburantes da UE, seguindo unha serie de criterios:

  • Garantir a orixe sostible da biomasa
  • A trazabilidade da biomasa
  • A súa contribución na redución dos GEI (Gases de efecto invernadoiro)